KVKK Aydınlatma Metni

**Kişisel Verilerin Korunması İçin Açık Rıza Metni**


Bu belge, TripX Car Rental  tarafından işlenen kişisel verilerinizi koruma amacıyla hazırlanmıştır. Bu metin, tarafınızdan sağlanan kişisel verilerin nasıl işlendiği, kimlerle paylaşılabileceği ve sizin bu işleme sürecine ne şekilde onay verdiğiniz konularında bilgi sağlamaktadır.


1. **Kişisel Veri İşleme Amaçları:**

   Şirket, tarafınızdan sağlanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:

  


2. **İşlenen Kişisel Veriler:**

   Şirket, aşağıda belirtilen kişisel veri türlerini işleyebilir:

   


3. **Kişisel Verilerin İşlenme Süresi:**

   Kişisel verileriniz, belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olan süre boyunca işlenecektir.


4. **Üçüncü Taraflarla Paylaşım:**

   Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere uygun olarak ve işbu açık rıza kapsamında belirtilen amaçlar doğrultusunda, iş ortakları, hizmet sağlayıcılar, yasal merciler veya diğer üçüncü taraflarla paylaşılabilecektir.


5. **Açık Rıza:**

   Tarafınızca sağlanan kişisel verilerin işlenmesine ve paylaşılmasına, bu açık rıza metnini okuyarak ve anladığınızı onaylayarak onay veriyorsunuz.


6. **Kişisel Veri Sahibinin Hakları:**

   Kişisel veri sahipleri olarak, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

   - Bilgi edinme hakkı

   - Düzeltme hakkı

   - Silme hakkı

   - İşleme itiraz etme hakkı

   - Taşınabilirlik hakkı

   - Şikayet hakkı


Bu hakları kullanmak için lütfen 0850 532 34 55 - [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçiniz.


Bu açık rıza metni, tarafınızca okunmuş ve anlaşılmış olup, onayınıza dayanarak kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin genel bir bilgilendirme sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Whatsapp Telefon